Laimingi yra Virbalio žmonės, nes turi Pliumpą – artezinį šulinį miesto aikštės viduryje. Taip susiklostė, kad 2014 m. susibūrus kapelos nariams ir pradėjus koncertuoti, patys žmonės visiškai nejučiomis „prisegė“ kapelai tokį pavadinimą, koks yra dabar – „Pliumpa“.

Kolektyvo branduolį šiuo metu sudaro 9 asmenys: trys moterys, šeši vyrai ir moksleivis. Stengiamės, kad instrumentinė ir vokalinė grupės derėtų, instrumentai papildytų kolektyvo muzikinę visumą.

Instrumentais, kuriais grojame: akordeonas, armonika, bosinė gitara, birbynė, lūpinė armonikėlė, kiti instrumentai. 

Kapelos repertuarą sudaro tradicinė lietuvių autorių muzika kapeloms bei senųjų muzikantų ir dabartinių autorių kūriniai. Koncertavome Vilkaviškio, Šakių, Marijampolės, Jurbarko, Kauno, Varėnos, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Alytaus ir Lazdijų rajonuose, Lenkijoje, Rusijos federacijos Kaliningrado srityje. Kolektyvas neatsisako dalyvauti respublikiniuose ir rajoniniuose festivaliuose, šventėse bei projektuose. Kvieskite mus, jei laikas mums bus tinkamas – nepasididžiuosime. 

http://www.pliumpa.lt