2020-08-29, Kybartai, "Pliumpa" "Kapelų vakaruškose", nuotraukos A. Micutienės.